Menu
×

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A,B,C,V2 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια. Στα υπερπολυτελή αυτοκίνητα το όριο ηλικίας είναι τα 30 ή 3 χρόνια διπλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Ιταλός group EE για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση (απαλλαγή ευθύνης – βλ. ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΕΥΘΥΝΗΣ CDW-SCDW) και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Στα υπερπολυτελή αυτοκίνητα ο οδηγός πρέπει να κατέχει δίπλωμα για τουλάχιστον 3 χρονιά.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Ιταλός group EE επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Ιταλός group EE οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Ιταλός group EE με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW – SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €750 για τις κατηγορίες A,B,C,V2, €900 για τις κατηγορίες D, H, Κ, I, M, Q, J, R, T, U, W, Z €1,250 για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, 1,300€ για την κατηγορία 9 και 3,000€ για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€, 23€, 44€ και 80€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €90 για τις κατηγορίες A,B,C,V2, €175 για τις κατηγορίες D, H, Κ,, M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, €275 για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, €300 για την κατηγορία 9 και €750 για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας επιπλέον €7, €9, €15, €29 και €50 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Ιταλός group EE στα 750 € για τις κατηγορίες A, B, C, V2, 900 € για τις κατηγορίες D, H, Κ, M, I, Q, J, R, T, U, W, Z, στα 1250 € για τις κατηγορίες E, L, N, V, G, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, στα 1,300 € για την κατηγορία 9 και στα 3,000€ για τις κατηγορίες 3 & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€, 9 €, 12 €, 18 € και 40 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6% εκτός από το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο οποίο η χρέωση είναι 13%. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου, προ φόρων και χρεώσεων καυσίμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Ο ενοικιασθείς παραλαμβάνει το όχημα με γεμάτο ντεπόζιτο και υποχρεούται να το επιστρέψει με γεμάτο, σε περίπτωση που δεν είναι γεμάτο, τότε ο ενοικιασθείς χρεώνετε το κόστος καυσίμου ως το Foul και την Χρέωση εξυπηρέτησης καυσίμων .

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €18

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός σταθμών Ιταλός group EE χρεώνονται €14 εντός πόλεως και €20 για τις κατηγορίες V2, V3, V4. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, C, Z, V2, €1.20/km για την κατηγορία Ρ9 και €0.90/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, €23. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 6937238666 ή καλώντας στο σταθμό παραλαβής που έχετε επιλέξει.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ιταλός group EE.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ιταλός group EE. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.

Copyright 2022 © Rent a Car Italos. All rights reserved. Rent a car Italos group Thessaloniki.