Menu
×

Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε για εσάς, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μια σημαντική πτυχή του τρόπου που δημιουργούμε, οργανώνουμε και εφαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας τόσο στο διαδίκτυο όσο κι εκτός.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές.

Ορισμοί

Εφεξής, στο παρόν κείμενο:

Όπου «Εταιρεία» εννοείται η Ιταλός group EE.

Όπου «Ιστοσελίδα» εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα www.rentacar-italos.com

Όπου «Χρήστης», εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Εάν επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα για να διαβάσετε ή να περιηγηθείτε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες που αναγνωρίζονται αυτόματα: ημερομηνία και ώρα, διεύθυνση IP, το όνομα domain, τον τύπο του browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται (εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα περιήγησης), αναφορά περιήγησης, αντικείμενο αναζήτησης, κατάσταση ολοκλήρωσης του αιτήματος, προβολές σελίδων, διάρκεια σύνδεσης και βάθος, είσοδος και έξοδος από σελίδες, αναπηδήσεις, μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται μέσω της χρήση της τεχνολογίας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί η Ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψη του. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα cookies μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του (browser), οποιαδήποτε στιγμή.
Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την Ιστοσελίδα (π.χ. ηλεκτρονική κράτηση ενοικίασης αυτοκινήτου), είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ‘προσωπικού χαρακτήρα’*. Η συλλογή των πληροφοριών ‘προσωπικού χαρακτήρα’, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται και είναι σύμφωνη με το άρθρο 4, παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 για την ‘Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Πέρα από την Ιστοσελίδα, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μέσω τρίτων παρόχων σε κάποιες περιπτώσεις, όπως:

1) Κρατήσεις που γίνονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία.

2) Άλλες εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται.

Σημειώστε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο τρίτων ιστοσελίδων, αλλά ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι έχει προκληθεί από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο της. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων των άλλων εταιρειών ή / και οργανισμών, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες τους.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και στα προσωπικά του δεδομένα, και ενημέρωσης τους ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του Χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή/και προσφορών. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της Ιταλός group EE, επιλέγοντας το πεδίο ‘Διαγραφή από το Newsletter’, είτε μέσα από τον υπερσύνδεσμο (link) με τίτλο ‘Διαγραφή’ στο κάτω μέρος του εκάστοτε newsletter, είτε κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς την ηλεκτρονική διεύθυνση βάζεις το e-mail μας

Προστασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Στην προσπάθεια μας να προστατέψουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που δίνετε στην Ιστοσελίδα, ακολουθούμε τις γενικώς αποδεκτές βιομηχανικές διαδικασίες και χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα, όπως επίσης προσαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες (φυσικές και ηλεκτρονικές) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα:

1) Επιβάλλουμε περιορισμούς στην πρόσβαση των υπαλλήλων μας σε προσωπικά δεδομένα.

2) Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τους υπαλλήλους μας.

3) Για την κρυπτογράφηση μετάδοσης των δεδομένων χρησιμοποιούμε το Transport Secure Layer (TSL), το οποίο αποτελεί παγκόσμιο στάνταρ ασφάλειας στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα η κρυπτογράφηση γίνεται μέσω TLS 1.0 – 128bits ενώ για την επαλήθευση της ταυτότητας του public key χρησιμοποιείτε Extended Validation Certificate από την DigiCert.

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα θεωρούμε σκόπιμο για το σκοπό τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως αλλιώς απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων κατά την μετάδοση ή την αποθήκευση τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε κάθε λόγο να πιστεύεται ότι ο λογαριασμός ή δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

* Πληροφορίες που συλλέγουμε και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως προσωπικού χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων: Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, αριθμός Frequent Traveller, πληροφορίες αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, πληροφορίες διπλώματος οδήγησης.

Copyright 2022 © Rent a Car Italos. All rights reserved. Rent a car Italos group Thessaloniki.